Appello contro la chiusura della casa dei Pellegrini

Categoria: Notizie Pubblicato Venerdì, 20 Ottobre 2017

logo appello1 logo appello2

APPELLO
All'Ambasciata della RP in Italia e presso la Santa Sede
Alle autorità Civili, Religiose e Militari di ogni ordine sul territorio Marche Alla Cittadinanza

Da Loreto, il 14 ottobre 2017

In occasione della riunione del Consiglio Nazionale della Associazione Generale dei Polacchi in Italia, per iniziativa della Associazione Italo Polacca nuova delle Marche e del Consolato Onorario polacco di Ancona,

Anche a seguito di contatti informali presso la Congregazione delle Suore di Nazareth,

RIVOLGIAMO un accorato Appello a tutti gli interessati affinchè si possa impedire che tra pochissimo tempo venga chiusa la Casa dei Pellegrini comunemente nota come la Casa delle Suore Polacche gestita dalle Sorelle della Sacra Famiglia di Nazareth, (fondate dalla beata M.Francesca Siedliska). Esse sono presenti da tantissimo tempo nel paese e sopratutto sono conosciute come l'Istituto che sin dal 1946 ha assolto il pietoso ed onorevole incarico di custodire maternamente il Cimitero Militare di Loreto, dove riposano oltre mille soldati.

Nel tempo successivo e fino ad oggi, le sorelle si distinguono per la loro ospitalità, cortesia ed eccellente servizio di Accoglienza dei pellegrini polacchi i quali finora rappresentano il gruppo più numeroso di visitatori della Basilica di Loreto, dove si venera la Casa della Famiglia di Nazareth, altro elemento sostanziale nella Spiritualità della Congregazione.
Per non dire che il luogo conosce la presenza 'viva' del Santo Papa Wojtyla, il quale ha soggiornato nella Casa quando era Cardinale di Cracovia e durante il pellegrinaggio a Loreto dell'8 settembre 1979, Giovanni Paolo II non ha tralasciato di visitare la casa delle Suore sottolineando il grande ruolo esercitato sia in passato che quotidianamente.

Noi sappiamo che con questo Appello possiamo solo invitare i Superiori della Congregazione delle Suore di Nazareth e tutti coloro che possono e devono, a riflettere sul gravissimo fatto che si verrebbe a creare nella vita sociale e religiosa di Loreto, per le Associazioni Polacche nel mondo, per quelle con sede in Italia che ogni anno partecipano alle Commemorazioni, compresa quella delle Famiglie degli ex-Combattenti;

Noi speriamo che tutti insieme facciano il possibile per rivedere e /o modificare la decisione ventilata di cui siamo venuti a conoscenza. A nostro avviso siamo certi che è possibile trovare al più presto una soluzione compatibile con le esigenze di tutte le parti, e ci mettiamo a disposizione per quanto a noi si addice.

Per firmare l'Appello si raccolgono le prime firme in data 14 ottobre e si prega di aderire anche online con un messaggio a:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

logo appello1 logo appello2

APELACJA
Do Ambasady RP we Wloszech i przy Swietej Siedzibie
do Wladz Cywilnych, Religijnych i Wojskowych kazdego porzadku na terenie Marche do obywateli

Z Loreto, 14 pazdziernik 2017

Przy okazji spotkania Krajowej Rady Stowarzyszenia Polakow we Wloszech z inicjatywy Stowarzyszenia Wlosko – Polskiego Nowego w Marche i Konsulatu Honorowego Polski w Ankonie,

jak rowniez w wyniku nieformalnych kontaktow przy Kongregacji Siostr z Nazaretu,

KIERUJEMY goracy apel do wszystkich zainteresowanych, poki mozna jeszcze powstrzymac, iz w niekrotkim czasie zostanie zamkniety Dom Pielgrzyma, na co dzien znany jako Dom Siostr Polskich, prowadzony przez Siostry Swietej Rodziny z Nazaretu (ufundowany przez blogoslawiona M. Francesca Siedliska). Sa obecne od bardzo dawna w miescie i przede wszystkim znane jako Instytut, ktory od 1946 roku wypelnial z poboznego i zaszczytnego obowiazku matczyna opieke nad Cmentarzem Wojskowym Polskim, gdzie spoczywa ponad tysiac zolnierzy.

Jak do tej pory, siostry wyrozniaja sie swoja goscinnoscia , uprzejmoscia i wspaniala usluga z zakresu przyjmowania pielgrzymow polskich, ktorzy to, jak do tej pory, reprezentuja najliczniejsza grupe odwiedzajacych Bazylike w Loreto, gdzie czci sie Dom Rodziny z Nazaret, kolejny wazny element w Duchowosci Kongregacji.
By nie mowic, iz miejsce zna "zywa" obecnosc Swietego Jana Pawla II, ktory przebywal w Domu, kiedy byl jeszcze Kardynalem Krakowa i podczas pielgrzymki w Loreto 8 wrzesnia 1979 roku, Jan Pawel II nie omijal wizyty domu Siostr, podkreslajac wielka role zarowno w przeszlosci jak i na co dzien.

My wiemy, ze ta Apelacja mozemy tylko zaprosic Przelozonych Kongregacji Siostr z Nazaretu i wszystkich tych, ktorzy moga i musza przemyslec nad bardzo powaznym faktem, ktory moglby powstac w zyciu socjalnym i religijnym Loreto, dla Stowarzyszen Polskich na swiecie i tych z siedziba we Wloszech, ktore co roku uczestnicza w uroczystosciach upamietniajacych, wraz z Stowarzyszeniem Rodzin Ex – Kombatantow; Mamy nadzieje, ze wszyscy razem uczynimy mozliwe, by ponownie zobaczyc i/lub zmienic pochobna decyzje, o ktorej dowiedzielismy sie. W naszym przekonaniu jestesmy pewni, ze jest mozliwe znalezienie jak najszybciej rozwiazania zgodnego rozstrzygniecia z potzrebami wszystkich stron i bedziemy do dyspozycji o ile dla nas bedzie zgodne.

By podpisac Apelacje zbiera sie pierwsze podpisy w dniu 14 pazdziernika i prosi sie rowniez o przystapienie do niej online, piszac wiadomosc na:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.